Scimago Journal & Country Rank
Kondensirovannye Sredy Mezhfaznye GranitsyRussian Federation
Voronezh State University
Sorbtsionnye i Khromatograficheskie ProtsessyRussian Federation
Voronezh State University
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®

Edit Cookie Consent