Scimago Journal & Country Rank
Zhurnal Fizicheskoj KhimiiRussian Federation
Izdatel'stvo Nauka
Zhurnal Eksperimental'noi i Teroreticheskoi FizikiRussian Federation
Izdatel'stvo Nauka
NeftekhimiyaRussian Federation
Izdatel'stvo Nauka
Izvestiya Akademii Nauk, Seriya GeograficheskayaRussian Federation
Izdatel'stvo Nauka
Automatic Control and Computer Sciences (English translation of Avtomatika i Vychislitel'naya Tekhnika)Russian Federation
Izdatel'stvo Nauka
Voprosy FilosofiiRussian Federation
Izdatel'stvo Nauka
Rossiiskaia IstoriaRussian Federation
Izdatel'stvo Nauka
Etnograficeskoe ObozrenieRussian Federation
Izdatel'stvo Nauka
Led i SnegRussian Federation
Izdatel'stvo Nauka
Russian Journal of Forest ScienceRussian Federation
Izdatel'stvo Nauka
Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki (Institut istorii estestvoznaniia i tekhniki (Akademiia nauk SSSR))Russian Federation
Izdatel'stva Nauka
Vestnik Drevnei IstoriiRussian Federation
Izdatel'stvo Nauka
Rossijskaja ArheologijaRussian Federation
Izdatel'stvo Nauka
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2018. Data Source: Scopus®