Scimago Journal & Country Rank

Bratislava Medical Journal

Country Slovakia  - SIR icon SIR Ranking of Slovakia
31
H Index
Subject Area and CategoryMedicine
Medicine (miscellaneous)
PublisherComenius University
Publication typeJournals
ISSN00069248
Coverage1950-1955, 1960-2020
Scope Sledovanie časopisu v online forme v poslednom roku dosahuje v priemere 600 - 1000 návštev každý mesiac. V tomto medzinárodnom časopise sú všetky práce publikované až po posúdení rukopisov najmenej dvoma nezávislými recenzentmi. Ide o práce autorov z celého sveta. Ustálená forma časopisu a jeho obsah sú príťažlivé pre široký okruh záujemcov. Široká informovanosť a dostupnosť veľmi pozitívne ovplyvňuje vedeckú úroveň a komunikatívnosť pracovísk a pracovníkov v oblasti biologicko-lekárskych vied.

Homepage

Join the conversation about this journal
Quartiles

The set of journals have been ranked according to their SJR and divided into four equal groups, four quartiles. Q1 (green) comprises the quarter of the journals with the highest values, Q2 (yellow) the second highest values, Q3 (orange) the third highest values and Q4 (red) the lowest values.

CategoryYearQuartile
Medicine (miscellaneous)1999Q4
Medicine (miscellaneous)2000Q3
Medicine (miscellaneous)2001Q3
Medicine (miscellaneous)2002Q3
Medicine (miscellaneous)2003Q3
Medicine (miscellaneous)2004Q3
Medicine (miscellaneous)2005Q3
Medicine (miscellaneous)2006Q3
Medicine (miscellaneous)2007Q3
Medicine (miscellaneous)2008Q3
Medicine (miscellaneous)2009Q3
Medicine (miscellaneous)2010Q3
Medicine (miscellaneous)2011Q3
Medicine (miscellaneous)2012Q3
Medicine (miscellaneous)2013Q3
Medicine (miscellaneous)2014Q3
Medicine (miscellaneous)2015Q3
Medicine (miscellaneous)2016Q3
Medicine (miscellaneous)2017Q3
Medicine (miscellaneous)2018Q3
Medicine (miscellaneous)2019Q3
SJR

The SJR is a size-independent prestige indicator that ranks journals by their 'average prestige per article'. It is based on the idea that 'all citations are not created equal'. SJR is a measure of scientific influence of journals that accounts for both the number of citations received by a journal and the importance or prestige of the journals where such citations come from It measures the scientific influence of the average article in a journal, it expresses how central to the global scientific discussion an average article of the journal is.

YearSJR
19990.102
20000.110
20010.107
20020.117
20030.122
20040.131
20050.119
20060.133
20070.144
20080.179
20090.179
20100.158
20110.161
20120.198
20130.200
20140.223
20150.219
20160.235
20170.211
20180.264
20190.340
Citations per document

This indicator counts the number of citations received by documents from a journal and divides them by the total number of documents published in that journal. The chart shows the evolution of the average number of times documents published in a journal in the past two, three and four years have been cited in the current year. The two years line is equivalent to journal impact factor ™ (Thomson Reuters) metric.

Cites per documentYearValue
Cites / Doc. (4 years)19990.071
Cites / Doc. (4 years)20000.118
Cites / Doc. (4 years)20010.103
Cites / Doc. (4 years)20020.166
Cites / Doc. (4 years)20030.229
Cites / Doc. (4 years)20040.253
Cites / Doc. (4 years)20050.266
Cites / Doc. (4 years)20060.343
Cites / Doc. (4 years)20070.328
Cites / Doc. (4 years)20080.432
Cites / Doc. (4 years)20090.491
Cites / Doc. (4 years)20100.555
Cites / Doc. (4 years)20110.582
Cites / Doc. (4 years)20120.698
Cites / Doc. (4 years)20130.652
Cites / Doc. (4 years)20140.595
Cites / Doc. (4 years)20150.649
Cites / Doc. (4 years)20160.709
Cites / Doc. (4 years)20170.705
Cites / Doc. (4 years)20180.792
Cites / Doc. (4 years)20191.051
Cites / Doc. (3 years)19990.071
Cites / Doc. (3 years)20000.115
Cites / Doc. (3 years)20010.091
Cites / Doc. (3 years)20020.162
Cites / Doc. (3 years)20030.222
Cites / Doc. (3 years)20040.253
Cites / Doc. (3 years)20050.269
Cites / Doc. (3 years)20060.319
Cites / Doc. (3 years)20070.317
Cites / Doc. (3 years)20080.460
Cites / Doc. (3 years)20090.509
Cites / Doc. (3 years)20100.537
Cites / Doc. (3 years)20110.587
Cites / Doc. (3 years)20120.723
Cites / Doc. (3 years)20130.652
Cites / Doc. (3 years)20140.616
Cites / Doc. (3 years)20150.693
Cites / Doc. (3 years)20160.713
Cites / Doc. (3 years)20170.770
Cites / Doc. (3 years)20180.841
Cites / Doc. (3 years)20191.155
Cites / Doc. (2 years)19990.071
Cites / Doc. (2 years)20000.100
Cites / Doc. (2 years)20010.095
Cites / Doc. (2 years)20020.132
Cites / Doc. (2 years)20030.282
Cites / Doc. (2 years)20040.265
Cites / Doc. (2 years)20050.219
Cites / Doc. (2 years)20060.339
Cites / Doc. (2 years)20070.289
Cites / Doc. (2 years)20080.456
Cites / Doc. (2 years)20090.418
Cites / Doc. (2 years)20100.533
Cites / Doc. (2 years)20110.547
Cites / Doc. (2 years)20120.659
Cites / Doc. (2 years)20130.606
Cites / Doc. (2 years)20140.571
Cites / Doc. (2 years)20150.646
Cites / Doc. (2 years)20160.805
Cites / Doc. (2 years)20170.769
Cites / Doc. (2 years)20180.943
Cites / Doc. (2 years)20191.245
Total Cites 
Self-Cites

Evolution of the total number of citations and journal's self-citations received by a journal's published documents during the three previous years.
Journal Self-citation is defined as the number of citation from a journal citing article to articles published by the same journal.

CitesYearValue
Self Cites19990
Self Cites20000
Self Cites20010
Self Cites20020
Self Cites20030
Self Cites20040
Self Cites20050
Self Cites20060
Self Cites20070
Self Cites200815
Self Cites200928
Self Cites201014
Self Cites20119
Self Cites201223
Self Cites201318
Self Cites201421
Self Cites201525
Self Cites201625
Self Cites201725
Self Cites201816
Self Cites201939
Total Cites199926
Total Cites200041
Total Cites200136
Total Cites200263
Total Cites200380
Total Cites200472
Total Cites200565
Total Cites200680
Total Cites200780
Total Cites2008133
Total Cites2009173
Total Cites2010230
Total Cites2011269
Total Cites2012332
Total Cites2013291
Total Cites2014281
Total Cites2015316
Total Cites2016315
Total Cites2017324
Total Cites2018344
Total Cites2019463
External Cites per Doc 
Cites per Doc

Evolution of the number of total citation per document and external citation per document (i.e. journal self-citations removed) received by a journal's published documents during the three previous years. External citations are calculated by subtracting the number of self-citations from the total number of citations received by the journal’s documents.

CitesYearValue
External Cites per document19990.071
External Cites per document20000.115
External Cites per document20010.091
External Cites per document20020.162
External Cites per document20030.222
External Cites per document20040.253
External Cites per document20050.269
External Cites per document20060.319
External Cites per document20070.317
External Cites per document20080.408
External Cites per document20090.426
External Cites per document20100.505
External Cites per document20110.568
External Cites per document20120.673
External Cites per document20130.612
External Cites per document20140.570
External Cites per document20150.638
External Cites per document20160.656
External Cites per document20170.710
External Cites per document20180.802
External Cites per document20191.057
Cites per document19990.071
Cites per document20000.115
Cites per document20010.091
Cites per document20020.162
Cites per document20030.222
Cites per document20040.253
Cites per document20050.269
Cites per document20060.319
Cites per document20070.317
Cites per document20080.460
Cites per document20090.509
Cites per document20100.537
Cites per document20110.587
Cites per document20120.723
Cites per document20130.652
Cites per document20140.616
Cites per document20150.693
Cites per document20160.713
Cites per document20170.770
Cites per document20180.841
Cites per document20191.155
% International Collaboration

International Collaboration accounts for the articles that have been produced by researchers from several countries. The chart shows the ratio of a journal's documents signed by researchers from more than one country; that is including more than one country address.

YearInternational Collaboration
19990.00
20000.00
20010.00
20020.00
20030.00
20040.00
20050.00
20060.00
20070.00
20088.61
20098.43
201013.61
20116.71
201210.91
20137.95
201411.11
201512.93
201611.68
201710.00
20188.51
201911.46
Citable documents 
Non-citable documents

Not every article in a journal is considered primary research and therefore "citable", this chart shows the ratio of a journal's articles including substantial research (research articles, conference papers and reviews) in three year windows vs. those documents other than research articles, reviews and conference papers.

DocumentsYearValue
Non-citable documents19990
Non-citable documents20001
Non-citable documents20012
Non-citable documents20023
Non-citable documents20032
Non-citable documents20041
Non-citable documents20050
Non-citable documents20060
Non-citable documents20074
Non-citable documents20088
Non-citable documents200912
Non-citable documents201014
Non-citable documents201118
Non-citable documents201215
Non-citable documents201315
Non-citable documents20149
Non-citable documents201513
Non-citable documents20169
Non-citable documents201716
Non-citable documents201815
Non-citable documents201917
Citable documents1999368
Citable documents2000355
Citable documents2001397
Citable documents2002390
Citable documents2003360
Citable documents2004285
Citable documents2005242
Citable documents2006251
Citable documents2007252
Citable documents2008289
Citable documents2009340
Citable documents2010428
Citable documents2011458
Citable documents2012459
Citable documents2013446
Citable documents2014456
Citable documents2015456
Citable documents2016442
Citable documents2017421
Citable documents2018409
Citable documents2019401
Cited documents 
Uncited documents

Ratio of a journal's items, grouped in three years windows, that have been cited at least once vs. those not cited during the following year.

DocumentsYearValue
Uncited documents1999344
Uncited documents2000323
Uncited documents2001364
Uncited documents2002340
Uncited documents2003304
Uncited documents2004231
Uncited documents2005193
Uncited documents2006199
Uncited documents2007203
Uncited documents2008210
Uncited documents2009258
Uncited documents2010304
Uncited documents2011325
Uncited documents2012279
Uncited documents2013291
Uncited documents2014296
Uncited documents2015284
Uncited documents2016266
Uncited documents2017239
Uncited documents2018230
Uncited documents2019193
Cited documents199924
Cited documents200033
Cited documents200135
Cited documents200253
Cited documents200358
Cited documents200455
Cited documents200549
Cited documents200652
Cited documents200753
Cited documents200887
Cited documents200994
Cited documents2010138
Cited documents2011151
Cited documents2012195
Cited documents2013170
Cited documents2014169
Cited documents2015185
Cited documents2016185
Cited documents2017198
Cited documents2018194
Cited documents2019225
Scimago Journal & Country Rank
Show this widget in your own website

Just copy the code below and paste within your html code:
Loading comments...

Leave a comment

* Required

* Required

* Required

* Required

The users of Scimago Journal & Country Rank have the possibility to dialogue through comments linked to a specific journal. The purpose is to have a forum in which general doubts about the processes of publication in the journal, experiences and other issues derived from the publication of papers are resolved. For topics on particular articles, maintain the dialogue through the usual channels with your editor.

Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2020. Data Source: Scopus®