Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2008) Total Docs. (3years) Total Refs. (2008) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2008)
1Polymer Science - Series Ajournal0.282 Q22712148129341544800.3724.25RU
2Polymer Science - Series Bjournal0.193 Q317701961052341900.1815.03RU
3Polymer Science - Series Cjournal0.159 Q3196725868720.0797.67RU
4Plasticheskie Massy: Sintez Svojstva Pererabotka Primeneniejournal0.108 Q3802170152170.000.00RU
5Vysokomolekularnye Soedineniya. Ser.A Ser.B Ser.C - Kratkie Soobshcheniyajournal0.107 Q31602270102270.000.00RU
6Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennostitrade journal0.100 Q489462331046220.003.30RU
7Kauchuk i Rezinajournal0.100 Q4407601760.000.00RU
8Khimicheskie Voloknajournal0.100 Q49083011830.000.00RU
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2019. Data Source: Scopus®