Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2006) Total Docs. (3years) Total Refs. (2006) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2006)
1Kibernetika i Sistemnyj Analizjournal0.154 Q2902940432940.140.00UA
2Poroshkovaya Metallurgiyajournal0.151 Q3702620282620.150.00UA
3International Workshop on Microwaves, Radar and Remote Sensing, MRRS 2005conference and proceedings0.136405507530.130.00UA
4Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Radioelektronikajournal0.124 Q3802610452610.200.00UA
5Upravlyayushchie Sistemy i Mashinyjournal0.120 Q330192091920.070.00UA
6Prikladnaya Mekhanikajournal0.119 Q31004500254500.060.00UA
7Problemy Prochnostijournal0.118 Q460161071610.060.00UA
8Fiziko-Khimicheskaya Mekhanika Materialovjournal0.116 Q4602840362840.120.00UA
9Sverkhtverdye Materialyjournal0.103 Q4108184091840.030.00UA
10Problemy Upravleniya I Informatiki (Avtomatika)journal0.102 Q41002500352500.170.00UA
11Tekhnicheskaya Diagnostika i Nerazrushayushchij Kontroljournal0.101 Q4103500350.000.00UA
12Avtomaticheskaya Svarkajournal0.100 Q440528045280.000.00UA
13Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. Proceedings of the International Conference TCSET'2004conference and proceedings0.100502300152290.070.00UA
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2020. Data Source: Scopus®