Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2004) Total Docs. (3years) Total Refs. (2004) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2004)
1Geographia PolonicaOpen Accessjournal0.264 Q215134732712470.1825.15PL
2Przeglad Geograficznyjournal0.234 Q211216981316690.2938.71PL
3Socijalna EkologijaOpen Accessjournal0.140 Q3715485408480.2136.00HR
4Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficznejournal0.139 Q352615735610.08286.50PL
5Polish Geological Institute Special Papersjournal0.130 Q313563514534350.1225.95PL
6Moravian Geographical ReportsOpen Accessjournal0.129 Q316123220610320.2917.17CZ
7Sbornik Ceske Geograficke Spolecnostijournal0.123 Q32028645284610.0718.86CZ
8Prace i Studia Geograficznebook series0.112 Q3810922314920.0223.10PL
9Acta Geographica Slovenicajournal0.111 Q4178411903410.2123.75SI
10Czasopismo Geographicznejournal0.111 Q4715574814570.0832.07PL
11Zeszyty Instytutu Geografii i Prezestrzennego Zagospodarowaniajournal0.111 Q42020020.000.00PL
12Geodezia es Kartografiajournal0.110 Q4733110308111070.119.33HU
13Documentacja Geograficznajournal0.108 Q451412718041270.0312.86PL
14Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Geograficheskayajournal0.107 Q4860165119281650.0319.87RU
15Vestnik Moskovskogo Unviersiteta, Seriya Geografiyajournal0.105 Q476314071461400.0411.33RU
16Acta Geographica Lodziensiajournal0.104 Q4795539050.0059.89PL
17Hrvatski Geografski GlasnikOpen Accessjournal0.102 Q485101543100.5030.80HR
18Bulletin of GeographyOpen Accessjournal0.101 Q41216141591140.079.94PL
19Podravinajournal0.101 Q4519185934180.2231.21HR
20Acta Universitatis Carolinae, GeographicaOpen Accessjournal0.100 Q4112410951001050.0021.25CZ
21Ecological Questionsjournal0.100 Q4732399191390.0328.72PL
22Geografija v Solijournal0.100 Q4326661231660.004.73SI
23Geografski Obzornikjournal0.100 Q4415421720420.0011.47SI
24Geografski Vestnikjournal0.100 Q4814412542410.0318.14SI
25Hungarian Geographical BulletinOpen Accessjournal0.100 Q41019534102530.0321.58HU
26PomorstvoOpen Accessjournal0.100 Q4619442080440.0010.95HR
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2019. Data Source: Scopus®