Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2021) Total Docs. (3years) Total Refs. (2021) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2021)
1Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Prikladnaya Matematika, Informatika, Protsessy UpravleniyaOpen Accessjournal0.334 Q3938128702921280.9518.47RU
2Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta, Seriya Fiziko-Matematicheskie NaukiOpen Accessjournal0.323 Q344490112556900.6225.57RU
3Trudy Instituta Matematiki i Mekhaniki UrO RANjournal0.313 Q35711811228761810.4217.30RU
4Problemy AnalizaOpen Accessjournal0.285 Q36249236050920.4215.00RU
5Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Prikladnaya Nelineynaya DinamikaOpen Accessjournal0.284 Q39551161794801090.6532.62RU
6SPIIRAS ProceedingsOpen Accessjournal0.267 Q311013501461351.010.00RU
7Differencialnie Uravnenia i Protsesy Upravleniajournal0.264 Q34245559436550.6524.75RU
8Computational Continuum Mechanicsjournal0.222 Q434829138624290.8328.88RU
9Informatika i ee Primeneniyajournal0.220 Q48601958131021950.5513.55RU
10Journal of Computational Technologiesjournal0.218 Q42308674135850.4124.70RU
11Prikladnaya Diskretnaya MatematikaOpen Accessjournal0.214 Q4522119652561180.5429.64RU
12Mathematical Biology and Bioinformaticsjournal0.176 Q482389108748890.6547.26RU
13Fundamental and Applied Mathematicsjournal0.169 Q4731125241120.221.67RU
14Informatics and Automationjournal0.151 Q424615164312150.8035.72RU
15Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie NaukiOpen Accessjournal0.150 Q4715149297441490.3319.80RU
16Markov Processes and Related Fieldsjournal0.131 Q49080480.750.00RU
Metrics based on Scopus® data as of April 2022
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®

Edit Cookie Consent