Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2021) Total Docs. (3years) Total Refs. (2021) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2021)
1Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessyjournal0.153 Q426378142024780.3122.54RU
2Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennostitrade journal0.128 Q419339893231099890.069.79RU
Metrics based on Scopus® data as of April 2022
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®

Edit Cookie Consent