Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2021) Total Docs. (3years) Total Refs. (2021) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2021)
1Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Istoriyajournal0.500 Q15592402046752400.3634.68RU
2Rossijskaja Arheologijajournal0.433 Q14531401904481400.3335.92RU
3Ural'skij Istoriceskij Vestnikjournal0.395 Q17831971747581960.2121.05RU
4Mezhdunarodnye ProtsessyOpen Accessjournal0.327 Q1623121881421180.4638.30RU
5Kratkiye Soobshcheniya Instituta Arkheologiijournal0.316 Q131172532384442530.1820.38RU
6Studia Slavica et Balcanica PetropolitanaOpen Accessjournal0.304 Q14267269711690.1226.81RU
7Vestnik Novosibirskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Seriya: Istoriya, Filologiyajournal0.280 Q121441702713281700.1618.84RU
8Terra Economicusjournal0.265 Q183611915771191191.1443.81RU
9Russia in Global Affairsjournal0.262 Q14481351494481080.3631.13RU
10Baltic RegionOpen Accessjournal0.259 Q16361081282861070.7735.61RU
11Modern History of Russiajournal0.256 Q16521961114311960.1221.42RU
12Quaestio RossicaOpen Accessjournal0.254 Q17852822387422770.1528.08RU
13Etnografiajournal0.252 Q143993105237930.3726.97RU
14Oriental StudiesOpen Accessjournal0.231 Q141422533731692530.3026.27RU
15Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Seriia 4: Istoriia, Regionovedenie, Mezhdunarodnye OtnosheniiaOpen Accessjournal0.227 Q131332554432542540.2133.32RU
16Vestnik Drevnei IstoriiOpen Accessjournal0.218 Q14491202321191130.1447.37RU
17Siberian Historical ResearchOpen Accessjournal0.212 Q1520146786301440.2339.30RU
18Bulletin of Ugric Studiesjournal0.202 Q15771272104651270.5127.32RU
19New Research of TuvaOpen Accessjournal0.201 Q15481991504781990.4931.33RU
20Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo Gumanitarnogo Universiteta, Seria I. Bogoslovie, Filosofia, ReligiovedenieOpen Accessjournal0.197 Q1254123136491230.0625.26RU
21Istoriyajournal0.196 Q1335698795551189870.1226.84RU
22Zolotoordynskoe ObozrenieOpen Accessjournal0.192 Q23571362259261360.1839.63RU
23Actual Problems of Theory and History of Artjournal0.186 Q24742272048282270.1627.68RU
24Voprosy Istoriijournal0.185 Q256008393376428390.055.63RU
25Terapevticheskii ArkhivOpen Accessjournal0.172 Q21629265291815096520.7831.44RU
26Social Evolution and Historyjournal0.169 Q211156791628640.4261.07RU
27Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, IskusstvovedenieOpen Accessjournal0.169 Q22351071186151060.1633.89RU
28Hyperboreusjournal0.168 Q2404403440.110.00RU
29VVostok (Oriens)journal0.149 Q231041932920141930.0728.08RU
30Materialy po Arkheologii i Istorii Antichnogo i Srednevekovogo Prichernomor'yajournal0.147 Q21373517914350.1148.41RU
31Rossiiskaia Istoriajournal0.147 Q2411229684271620.080.75RU
32Novyj Istoriceskij Vestnikjournal0.125 Q343310851281080.0615.52RU
33RUDN Journal of Russian HistoryOpen Accessjournal0.110 Q314058104210530.1726.05RU
34SloveneOpen Accessjournal0.110 Q3422113542211120.2124.64RU
35Dialog so Vremenemjournal0.105 Q33128196329381950.0325.73RU
36Perm University Herald - Historyjournal0.105 Q31676514254650.0621.27RU
37History of Medicinejournal0.102 Q4412642896640.1024.08RU
38Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta Vostokovedenie i Afrikanistikajournal0.101 Q41472610901260.0423.19RU
39Filosofiya. Zhurnal Vysshey Shkoly Ekonomikijournal1480895000.0018.65RU
40History, Archeology and Ethnography of the Caucasusjournal15001391000.0027.82RU
41Novaya i Novejshaya Istoriyajournal010202429000.0023.81RU
42Vestnik RUDN. International Relationsjournal25301413000.0026.66RU
Metrics based on Scopus® data as of April 2022
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®

Edit Cookie Consent