Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2020) Total Docs. (3years) Total Refs. (2020) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2020)
1Journal of Ichthyologyjournal0.354 Q2189830834841763080.5635.55RU
2Nature Conservation ResearchOpen Accessjournal0.349 Q296118734282211821.2056.20RU
3Vestnik Moskovskogo Unviersiteta, Seriya GeografiyaOpen Accessjournal0.298 Q2114622411721162240.4425.48RU
4Doklady Biological Sciencesjournal0.260 Q316551846801201840.6912.36RU
5Biology Bulletinjournal0.222 Q32017449268512194920.3939.37RU
6Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, BiologiyaOpen Accessjournal0.199 Q333980137542800.5335.26RU
7Biological Communicationsjournal0.195 Q352577161553750.7464.60RU
8Sel'skokhozyaistvennaya Biologiyajournal0.194 Q3119637246432333720.5748.36RU
9Moscow University Biological Sciences Bulletinjournal0.192 Q3113812212311161200.7732.39RU
10Vavilovskii Zhurnal Genetiki i SelektsiiOpen Accessjournal0.188 Q379439841892323860.5844.56RU
11Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye NaukiOpen Accessjournal0.141 Q46301431006521430.3133.53RU
Metrics based on Scopus® data as of April 2021
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2020. Data Source: Scopus®