Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2003) Total Docs. (3years) Total Refs. Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc.
1Geologiya Rudnykh Mestorozhdenijjournal0.229 Q2103481023810.280.00RU
2Fiziko-Tekhnicheskie Problemy Razrabotki Polieznykh Iskopaemykhjournal0.127 Q378727084682700.039.72RU
3Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Gornyi Zhurnaljournal0.100 Q43148329003290.000.00RU
4Gornyi Zhurnaltrade journal0.100 Q47283651026510.000.00RU
5Ugoljournal0.100 Q45297598005980.000.00RU
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2018. Data Source: Scopus®