Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2003) Total Docs. (3years) Total Refs. Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc.
1Astronomy Lettersjournal0.401 Q33310631424231653120.5722.86RU
2Geologiya i Geofizikajournal0.223 Q33111432635551033260.3231.18RU
3Petrologyjournal0.174 Q4313596170719960.1948.77RU
4Doklady Earth Sciencesjournal0.116 Q3263279313682359310.0411.26RU
5Astronomy Reportsjournal0.352 Q32510831233391693110.5930.92RU
6Paleontological Journaljournal0.197 Q425893174351423170.1048.89RU
7Stratigraphy and Geological Correlationjournal0.270 Q325461402245601400.4348.80RU
8Geochemistry Internationaljournal0.134 Q4231214604355524590.1035.99RU
9Solar System Researchjournal0.192 Q422511721519441720.2629.78RU
10Izvestiya - Atmospheric and Oceanic Physicsjournal0.151 Q321912801930452800.1421.21RU
11Oceanologyjournal0.230 Q3211123442768553440.1024.71RU
12Eurasian Soil Sciencejournal0.207 Q3201715533863365510.0722.59RU
13Geomagnetism and Aeronomyjournal0.238 Q319924021611674020.1717.51RU
14Cosmic Research (English translation of Kosimicheskie Issledovaniya)journal0.120 Q417732011139252010.1415.60RU
15Izvestiya, Physics of the Solid Earthjournal0.211 Q3171043272363933230.2922.72RU
16Russian Journal of Marine Biologyjournal0.106 Q417632211333112210.0221.16RU
17Geology of Ore Depositsjournal0.119 Q41630102980101020.0632.67RU
18Petroleum Chemistryjournal0.112 Q416772181331142180.0617.29RU
19Geokhimiyajournal0.173 Q3131193900973900.230.00RU
20Earth's Cryospherejournal10380762000.0020.05RU
21Geologiya Rudnykh Mestorozhdenijjournal0.229 Q2103481023810.280.00RU
22Meteorologiya i Gidrologiyajournal0.114 Q4101843960183960.050.00RU
23Paleontologicheskii Zhurnaljournal0.165 Q41002370312370.130.00RU
24Fiziko-Tekhnicheskie Problemy Razrabotki Polieznykh Iskopaemykhjournal0.127 Q378727084682700.039.72RU
25Gornyi Zhurnaltrade journal0.100 Q47283651026510.000.00RU
26Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Geograficheskayajournal0.112 Q474519396471930.0321.42RU
27Vestnik Moskovskogo Universita. Ser. 3 Fizika Astronomiyajournal0.106 Q461032100212100.100.00RU
28Vestnik Moskovskogo Unviersiteta, Seriya Geografiyajournal0.107 Q464913665661360.0313.39RU
29Ugoljournal0.100 Q45297598005980.000.00RU
30Vestnik - Sankt-Petersburgskogo Universiteta, Seriya Geologiya i Geografiyajournal0.100 Q4562969291960.0114.98RU
31Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Gornyi Zhurnaljournal0.100 Q43148329003290.000.00RU
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2018. Data Source: Scopus®