Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2019) Total Docs. (3years) Total Refs. (2019) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2019)
1Russian Meteorology and Hydrologyjournal0.414 Q21610232223722623140.7823.25RU
2Vestnik Udmurtskogo Universiteta: Matematika, Mekhanika, Komp'yuternye NaukiOpen Accessjournal0.401 Q26441439381041430.6421.32RU
3Fluid Dynamicsjournal0.362 Q22210428619722192800.7818.96RU
4Polymer Science - Series Djournal0.350 Q2159126812962282680.5514.24RU
5International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesisjournal0.337 Q3115212710811311271.0520.79RU
6Inorganic Materialsjournal0.330 Q23523271248706217120.8820.99RU
7Theoretical Foundations of Chemical Engineeringjournal0.328 Q22113341328023134110.6621.07RU
8Petroleum Chemistryjournal0.307 Q32118250660786205051.1833.40RU
9Colloid Journaljournal0.299 Q4319730030702802970.9231.65RU
10Cybernetics and PhysicsOpen Accessjournal0.270 Q364379100765780.8123.42RU
11Kinetics and Catalysisjournal0.270 Q4339030139223063001.0243.58RU
12Solid Fuel Chemistryjournal0.267 Q3146418411851391840.7418.52RU
13Catalysis in Industryjournal0.257 Q4124014217021361410.9042.55RU
14Combustion, Explosion and Shock Wavesjournal0.245 Q3389327722132722760.9223.80RU
15Russian Journal of Applied Chemistryjournal0.228 Q32722987759696168600.7226.07RU
16Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiyajournal0.220 Q32611232336842773200.9032.89RU
17Bezopasnost' Truda v Promyshlennostijournal0.218 Q451431312459951310.7317.20RU
18Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiyajournal0.164 Q331963165135853160.2726.20RU
19Izvestiya Akademii Nauk. Energetikajournal0.125 Q47010010.000.00RU
20Plasticheskie Massy: Sintez Svojstva Pererabotka Primeneniejournal0.113 Q48020020.000.00RU
21Russian Journal of Biopharmaceuticalsjournal0.112 Q4465148653211480.1210.05RU
22Journal of Siberian Federal University: Chemistryjournal15301146000.0021.62RU
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2020. Data Source: Scopus®