Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2008) Total Docs. (3years) Total Refs. (2008) Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. (2008)
1Avtomatizatsiya i Sovremennye Tekhnologiijournal0.100 Q450121001210.000.00RU
2Foresight and STI GovernanceOpen Accessjournal0.100 Q41832413780370.0011.81RU
3Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennostitrade journal0.100 Q41913762348646220.003.55RU
Metrics based on Scopus® data as of April 2022
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®

Cookie settings

Cookie policy