Scimago Journal & Country Rank
Display journals with at least Apply
Download data
Title Type SJR H index Total Docs. (2017) Total Docs. (3years) Total Refs. Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc.
1Prostorjournal0.196 Q15237182913710.1736.04HR
2Acta Historiae Artiumjournal0.191 Q13090290.000.00HU
3Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u DubrovnikuOpen Accessjournal0.176 Q121322227238220.3620.63HR
4Epites-Epiteszettudomanyjournal0.155 Q1318474677470.1525.94HU
5SpatiumOpen Accessjournal0.150 Q25106931214650.2431.20RS
6Quaestio Rossicajournal0.140 Q23691541800111460.0926.09RU
7Estetika : The Central European Journal of Aestheticsjournal0.139 Q2314283983270.0628.43CZ
8Metszetjournal0.131 Q217412032241010.044.35HU
9Iluminacejournal0.125 Q22291083993580.0513.76CZ
10Brukenthal. Acta Museijournal0.123 Q244115890071570.0621.95RO
11Acta Historiae Artis Slovenicajournal0.122 Q239444729420.1152.44SI
12Vjesnik za Arheologiju i Povijest DalmatinskuOpen Accessjournal0.112 Q2303901390.000.00HR
13Umenijournal0.103 Q3411864922820.0444.73CZ
14Zbornik za Umetnostno Zgodovinojournal0.102 Q3101100110.000.00SI
15Acta Archaeologica Lodziensiajournal0.102 Q3001200120.000.00PL
16Art Inquiryjournal0.102 Q3001300130.000.00PL
17Landscape Architecture and ArtOpen Accessjournal0.102 Q3118132901130.0816.11LV
18Radovi Instituta za Povijest UmjetnostiOpen Accessjournal0.101 Q3103000300.000.00HR
19Letonicajournal0.101 Q3003400310.000.00LV
20Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Iskusstvovedeniejournal0.101 Q3128315441310.0319.43RU
21Opuscula Historiae Artiumjournal0.101 Q417341521330.0421.71CZ
22Hungarian Quarterlyjournal0.101 Q4303700340.000.00HU
23Portaljournal0.101 Q4003500350.000.00HR
24ZografOpen Accessjournal0.101 Q4103700370.000.00RS
25Antik Tanulmanyokjournal0.100 Q4113474341470.0433.38HU
26Zivot Umjetnostijournal0.100 Q4224532540520.0010.58HR
27Müvészettörténeti Értesítöjournal0.100 Q42205612194560.0660.95HU
28Annales Universitatis Apulensis. Series Historicajournal0.100 Q4107501740.000.00RO
29Ikonjournal0.100 Q4233878732840.0226.45HR
30Divadelni Revuejournal0.100 Q4123983692860.0316.04CZ
31Actual Problems of Theory and History of Artjournal0.100 Q4109001890.010.00RU
32Konteksty: Polska Sztuka Ludowajournal0.100 Q415825973702280.0012.71PL
33Baltic Journal of Art Historyjournal0200549000.0027.45EE
34Methisjournal0190831000.0043.74EE
Developed by:
Scimago Lab
Powered by:
Powered by scopus

Follow us on @ScimagoJR

Scimago Lab, Copyright 2007-2018. Data Source: Scopus®